Fact Checking-beleid

The Pattaya News Company Limited (moedermaatschappij van The Phuket Express) Beleid voor feitencontrole

The Pattaya News verplicht zich om alle statistieken en technische informatie te verifiëren door middel van kruiscontroles met brondocumenten en/of duidelijke vermelding van de bron van de informatie. Dit houdt soms in dat een externe deskundige of de primaire bron van de informatie moet worden geraadpleegd en dat deze de nodige informatie uit de betreffende inhoud ter verificatie moet verstrekken.

The Pattaya News is trots op de geldigheid van de inhoud en doet daarom al het mogelijke om er zeker van te zijn dat de gepresenteerde informatie juist is.

We publiceren geen artikelen op basis van geruchten of speculaties.