Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Thaise ouders het verbod op e-sigaretten steunt

PERSBERICHT:

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door het Research Center for Social and Business Development (SAB) is gebleken dat een meerderheid van de ouders in Thailand het bestaande verbod op de import en verkoop van e-sigaretten steunt.

De bevindingen, gepresenteerd tijdens een door SAB georganiseerd seminar, geven aan dat 91% van de 5,582 respondenten in het hele land voorstander is van handhaving van het verbod, daarbij verwijzend naar zorgen over de potentiële gezondheidsrisico's voor jongeren. De enquête werd gehouden onder 4,087 ouders van leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs tot middelbare scholen, samen met leraren en schoolbestuurders.

Uit het onderzoek bleek verder dat 80% van de respondenten zich goed bewust was van de nadelige gezondheidseffecten die met e-sigaretten gepaard gaan. Hetzelfde percentage was ook van mening dat e-sigaretten zouden kunnen dienen als toegangspoort tot illegale drugs. Om deze zorgen weg te nemen, hebben experts van het Tobacco Control Research and Knowledge Management Centre (TRC) duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan samenwerking tussen verschillende ministeries en instanties om het verbod effectief af te dwingen.

De experts riepen ook op tot bewustmakingsprogramma’s waarbij ouders, leraren en de media betrokken zijn om het publiek voor te lichten over de gevaren van e-sigaretten. De groep stelde vervolgens voor om curricula tegen e-sigaretten op te nemen in scholen en een sterke sociale waarde te creëren tegen het gebruik van e-sigaretten onder jongeren.

De steun voor het verbod strekt zich uit tot organisaties zoals het Congress of Parents and Teachers in Thailand (CPTT) en het Royal College of Paediatricians of Thailand.

Het voorgaande is een persbericht van de PR-afdeling van de Thaise overheid.

Abonneren
Goongnang Suksawat
Goong Nang is een nieuwsvertaler die al vele jaren professioneel voor meerdere nieuwsorganisaties in Thailand heeft gewerkt en al meer dan vier jaar voor The Pattaya News heeft gewerkt. Is voornamelijk gespecialiseerd in lokaal nieuws voor Phuket, Pattaya, en ook wat nationaal nieuws, met de nadruk op vertaling tussen Thais naar Engels en het werken als tussenpersoon tussen verslaggevers en Engelssprekende schrijvers. Oorspronkelijk afkomstig uit Nakhon Si Thammarat, maar woont in Phuket en Krabi, behalve wanneer hij tussen de drie pendelt.