Thaise regering gaat gouverneurs machtigen met CEO-achtige autoriteit

PERSBERICHT:

Het kabinet heeft een voorstel goedgekeurd om provinciale gouverneurs bevoegdheden te geven die vergelijkbaar zijn met die van de CEO van een bedrijf, in lijn met het decentralisatiebeleid van het land. Dit besluit werd genomen tijdens een kabinetsvergadering en zal vanaf 1 oktober 2024 in werking treden voor het begrotingsjaar 2025.

Onder het nieuwe beleid zullen provinciale gouverneurs de bevoegdheid hebben om prestatiebeoordelingen uit te voeren, salarissen aan te passen, speciale beloningen uit te reiken en disciplinaire maatregelen te nemen tegen hoge ambtenaren in hun provincies. Dit is in overeenstemming met artikel 53 van het KB 2022 betreffende het geïntegreerd gebiedsgericht bestuur.

De Nationale Raad voor Economische en Sociale Ontwikkeling (NESDC) heeft dit voorstel ingediend, dat de introductie omvat van Key Performance Indicators (KPI's) om provinciale prestaties te meten. Deze KPI's zullen een rol spelen bij overheidsbeslissingen over de toewijzing van budgetten en ontwikkelingsplannen. Provincies hebben de opdracht gekregen om een ​​provinciale ontwikkelingsvisie voor de komende twintig jaar op te stellen en hun huidige jaarlijkse ontwikkelingsplannen in detail uit te werken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook de taak gekregen om deze gegevens te verzamelen, zodat het Begrotingsbureau deze kan opnemen in de verdeling van de staatsbegrotingen. Van gouverneurs wordt verwacht dat zij binnenkort formele briefings ontvangen over hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden op grond van dit decreet.

Het voorgaande is een persbericht van de PR-afdeling van de Thaise overheid.

Goongnang Suksawat
Goong Nang is een nieuwsvertaler die al vele jaren professioneel voor meerdere nieuwsorganisaties in Thailand heeft gewerkt en al meer dan vier jaar voor The Pattaya News heeft gewerkt. Is voornamelijk gespecialiseerd in lokaal nieuws voor Phuket, Pattaya, en ook wat nationaal nieuws, met de nadruk op vertaling tussen Thais naar Engels en het werken als tussenpersoon tussen verslaggevers en Engelssprekende schrijvers. Oorspronkelijk afkomstig uit Nakhon Si Thammarat, maar woont in Phuket en Krabi, behalve wanneer hij tussen de drie pendelt.