Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind roept op tot bescherming van het recht van kinderen op een schoon, gezond en duurzaam milieu in Zuidoost-Azië

PERSBERICHT:

In het licht van een zich verdiepende klimaatcrisis, vaderMensen komen samen in Bangkok om dit te erkennen en te herbevestigen nieuwe verplichtingen om de levens en de toekomst van kinderen te beschermen

BANGKOK, 9 november 2023 – In aanwezigheid van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, Algemeen Commentaar nr. 26 werd vandaag formeel gelanceerd in Zuidoost-Azië tijdens een evenement georganiseerd door het UNICEF East Asia and Pacific Regional Office in Bangkok.

Het nieuwe General Comment, dat in augustus werd gepubliceerd, gaat voor het eerst expliciet in op de klimaatnoodtoestand en de daarmee samenhangende verplichtingen van staten om de levens en het welzijn van kinderen te beschermen op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

De lancering van de Commentaar in Zuidoost-Azië werd georganiseerd door UNICEF in samenwerking met OHCHR, UNEP, Child Rights Coalition Asia, Child Rights International Network, Child Rights Information Center, Save The Children, World Vision en Terre Des Hommes.

Tijdens de regionale lancering verklaarde de voorzitter van het Comité voor de Rechten van het Kind, Ann Skelton: “Kinderen hebben hun zorgen over het milieu en de klimaatverandering bovenaan de agenda geplaatst. Algemeen commentaar 26 erkent dit en biedt juridische en praktische begeleiding voor staten en het bedrijfsleven bij het handhaven van de rechten van kinderen in de context van de drievoudige planetaire crisis”.

In lijn met de focus van het General Comment op de rol van kinderen en jongeren bij het sturen van het klimaatdiscours over de hele wereld, werd de regionale lancering in Bangkok mede georganiseerd door jongeren. Jonge pleitbezorgers uit Cambodja en Vietnam kwamen ook virtueel met elkaar in contact om hun ervaringen met klimaatadvocaten te delen en de noodzaak van dringende actie te benadrukken om het verlies aan biodiversiteit en de toenemende vervuiling aan te pakken.

De 17-jarige jeugdadvocaat uit Thailand, Prim Yong, vertelde: “Lucht van lage kwaliteit betekent leven van lage kwaliteit, en het beïnvloedt mijn rechten, uw rechten en de rechten van onze kinderen. Neem nu het klimaat.”

Het General Comment specificeert dat staten niet alleen verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de rechten van kinderen tegen onmiddellijke schade, maar ook voor voorzienbare schendingen van hun rechten in de toekomst als gevolg van het handelen van staten – of het nalaten om op te treden – vandaag. Bovendien onderstreept het dat staten niet alleen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor milieuschade die zich binnen hun grenzen voordoet, maar ook voor de schadelijke gevolgen van milieuschade en klimaatverandering buiten hun grenzen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de onevenredige schade waarmee kinderen in kansarme situaties worden geconfronteerd.

De goedkeuring van dit Algemeen Commentaar volgde op een reeks persoonlijke en online consultaties met kinderen uit 121 landen en regionale consultaties in Azië en Zuid-Amerika. Op basis van 170 schriftelijke inzendingen van staten, entiteiten van de Verenigde Naties, de nationale mensenrechteninstellingen, het maatschappelijk middenveld en 16,331 bijdragen van kinderen zelf, werd gewaarborgd dat het algemene commentaar representatief is voor de uiteenlopende ervaringen en belangen van kinderen wereldwijd.

Na de regionale lancering verklaarde de vicevoorzitter van het Comité voor de Rechten van het Kind, Sopio Kiladze: 'Een gezonde, schone en duurzame omgeving is van cruciaal belang voor kinderen om hun rechten te kunnen uitoefenen die zijn vastgelegd in het Verdrag. We hebben een sterke inzet nodig van staten, het bedrijfsleven en hun effectieve stappen. Maar ook een nauwe samenwerking van alle belanghebbenden is onvermijdelijk. Dat zijn we aan onze kinderen verplicht.'

Het General Comment is een belangrijke mijlpaal en het resultaat van mondiale, regionale en intergenerationele engagementen, en stelt dat de mening van kinderen in aanmerking moet worden genomen bij de besluitvorming op milieugebied en benadrukt de cruciale rol van milieueducatie bij het voorbereiden van kinderen om actie te ondernemen, te pleiten en zichzelf beschermen tegen milieuschade.

“Jongens en meisjes in Oost-Azië en de Stille Oceaan staan ​​in de frontlinie van de mondiale klimaatcrisis. Ze ervaren zes keer meer klimaatrampen dan hun grootouders nog maar vijftig jaar geleden”, zegt Debora Comini, regionaal directeur van UNICEF Oost-Azië en de Stille Oceaan. “Klimaatverandering en de impact ervan op kinderen kunnen niet door één enkele instantie, organisatie of regering worden aangepakt. Het is van cruciaal belang dat we samenwerken, ook met het bedrijfsleven, om de rechten van kinderen op overleving, bescherming, ontwikkeling en participatie te waarborgen.”

 

Abonneren
Goongnang Suksawat
Goong Nang is een nieuwsvertaler die al vele jaren professioneel voor meerdere nieuwsorganisaties in Thailand heeft gewerkt en al meer dan vier jaar voor The Pattaya News heeft gewerkt. Is voornamelijk gespecialiseerd in lokaal nieuws voor Phuket, Pattaya, en ook wat nationaal nieuws, met de nadruk op vertaling tussen Thais naar Engels en het werken als tussenpersoon tussen verslaggevers en Engelssprekende schrijvers. Oorspronkelijk afkomstig uit Nakhon Si Thammarat, maar woont in Phuket en Krabi, behalve wanneer hij tussen de drie pendelt.