Doorbraak voor dierenwelzijn nu de Verenigde Naties de bescherming tegen geweld tegen dieren erkennen als onderdeel van de kinderrechten  

PERSBERICHT:

De noodzaak om kinderen te beschermen tegen blootstelling aan geweld tegen dieren is officieel opgenomen in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (IVRK), waarmee dierenrechten voor het eerst tot het mensenrechtendomein worden verheven.

In het onlangs gepubliceerde Algemeen Commentaar nr. 26, onder het ‘Recht op vrijheid van alle vormen van geweld (art. 19)’, luidt het IVRK nu: “Kinderen moeten worden beschermd tegen alle vormen van fysiek en psychologisch geweld en tegen blootstelling aan geweld, zoals huiselijk geweld of geweld tegen dieren. '

Dit is de eerste keer dat dierenmishandeling wordt genoemd in een juridisch bindend Mensenrechtenhandvest van de Verenigde Naties. Alle 196 landen die het IVRK hebben ondertekend – waarin de burgerlijke, politieke, economische, sociale, gezondheids- en culturele rechten van kinderen zijn vastgelegd – zijn strikt verplicht om hieraan te voldoen.

De in Thailand gevestigde dierenwelzijnsorganisatie Soi Dog Foundation heeft de opname geprezen als een baanbrekend moment voor dierenwelzijn over de hele wereld en heeft haar vaste voornemen uitgesproken om de noodzakelijke regeringen ter verantwoording te roepen als onderdeel van haar voortdurende campagnes om dierenmishandeling te bestrijden.

In mei publiceerde de stichting een rapport over de handel in honden- en kattenvlees in Vietnam, waarin het onlosmakelijke verband werd aangetoond tussen op dieren gericht geweld in de samenleving en de negatieve psychologische impact ervan op kinderen die eraan worden blootgesteld.

Het rapport, dat bekend staat als de LINK-studie, werd uitgevoerd door professoren van de afdeling Sociaal Werk van de Vietnamese Nationale Universiteit in Hanoi en werd voorgelegd aan de Verenigde Naties ter overweging over de opname van dierenrechten in het IVRK.

“Experts op het gebied van dieren- en kinderwelzijn benadrukken dat door de overheid gesanctioneerde blootstelling van kinderen aan op dieren gericht geweld een vorm van psychologisch geweld tegen de jeugd zelf kan zijn”, luidt de samenvatting van de LINK Study.

“Er is bewijs – in alle landen – dat aantoont hoe wreedheid niet alleen negatieve gevolgen kan hebben voor de dieren als slachtoffers, maar ook voor individuen en de grotere gemeenschap. Als regeringen ervoor kiezen om de blootstelling aan geweld te negeren of goed te keuren, ondanks dat ze kennis hebben van de ernstige psychosociale gevolgen voor jongeren die worden blootgesteld aan dierenmishandeling, kan daarom worden aangevoerd dat hun handelen – of het nalaten ervan – een schending van de fundamentele mensenrechten kan vormen”, vervolgt het rapport. .

De European Link Coalition, die lange tijd campagne heeft gevoerd voor het bewustzijn en begrip van het verband tussen dierenmishandeling en menselijk geweld, sprak ook zijn tevredenheid uit over de opname en drong er bij regeringen op aan om effectieve wetten te creëren die kinderen en dieren dienovereenkomstig beschermen.

“Landen die dakloze dierenpopulaties willen beheren door dieren in het openbaar te doden, moeten deze praktijken stopzetten. Er moet worden voorkomen dat kinderen deelnemen aan het stierenvechten en soortgelijke tradities. Kinderen mogen niet mee op trofeejacht. Geen enkel kind mag de tradities van het offeren van dieren bijwonen. De kinderparticipatie in de katten- en hondenvleesindustrie moet stoppen”, aldus de coalitie.

“Miljoenen dieren kunnen nu worden beschermd en een onvoorstelbaar aantal kinderen zal niet langer leren dat geweld normaal is en hun medeleven en empathie voor alle andere levende wezens zal behouden en beschermd blijven”, voegde het eraan toe.

Het voorgaande is een persbericht gepubliceerd met volledige toestemming en autorisatie van de organisatie(s) vermeld in het PR-materiaal en TPN-media. De uitspraken, gedachten en meningen van de bij het persbericht betrokken organisatie zijn geheel van henzelf en hoeven niet per se die van TPN media en haar medewerkers weer te geven.

Abonneren
Goongnang Suksawat
Goong Nang is een nieuwsvertaler die al vele jaren professioneel voor meerdere nieuwsorganisaties in Thailand heeft gewerkt en al meer dan vier jaar voor The Pattaya News heeft gewerkt. Is voornamelijk gespecialiseerd in lokaal nieuws voor Phuket, Pattaya, en ook wat nationaal nieuws, met de nadruk op vertaling tussen Thais naar Engels en het werken als tussenpersoon tussen verslaggevers en Engelssprekende schrijvers. Oorspronkelijk afkomstig uit Nakhon Si Thammarat, maar woont in Phuket en Krabi, behalve wanneer hij tussen de drie pendelt.